MyLightningDetection

Archív

Zoznam bleskov

Niektoré z posledných bleskov sa signálom z najbližšej stanice.

Čas: 24.06.2019 19:41:11.984513933 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,268.4km (J)
 • Odchýlka: 1.9km
 • Prispievatelia: 28
Čas: 24.06.2019 19:41:11.984454125 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,291.2km (J)
 • Odchýlka: 4.2km
 • Prispievatelia: 42
Čas: 24.06.2019 19:41:10.217948532 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,560.4km (JJV)
 • Odchýlka: 1.6km
 • Prispievatelia: 25
Čas: 24.06.2019 19:41:10.217951025 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,558.3km (JJV)
 • Odchýlka: 2.1km
 • Prispievatelia: 42
Čas: 24.06.2019 19:41:10.124739045 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,558.8km (JJV)
 • Odchýlka: 1.4km
 • Prispievatelia: 26
Čas: 24.06.2019 19:41:10.124730569 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,554.1km (JJV)
 • Odchýlka: 2.6km
 • Prispievatelia: 41
Čas: 24.06.2019 19:41:09.790857078 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,209.4km (VSV)
 • Odchýlka: 2.5km
 • Prispievatelia: 29
Čas: 24.06.2019 19:41:09.790792186 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,189.8km (VSV)
 • Odchýlka: 4.1km
 • Prispievatelia: 38
Čas: 24.06.2019 19:41:09.147500717 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 876.5km (SSV)
 • Odchýlka: 3.3km
 • Prispievatelia: 21
Čas: 24.06.2019 19:41:08.514591812 Graf signáluGraf signáluGraf signálu
 • Vzdialenosť: 1,633.3km (JV)
 • Odchýlka: 4.0km
 • Prispievatelia: 89

Ďalšie informácie

Pokiaľ došlo k detekcii blesku, budú zobrazené niektoré ďalšie informácie vzťahujúce sa k stanici Boulder. Doba: Rozdiel medzi časom blesku a obdržaním signálu Vzdialenosť: vzdialenosť blesku od stanice Boulder vypočítaná z času (1ms = 300km) Smer: Približný smer (presná hodnota nie je zobrazená) Smer: Čím nižšia hodnota, tým lepšie lokalizácia Napätie: Napätie blesku. Veľmi experimentálne! V súčasnosti v podstate nemá žiadnu výpovednú hodnotu! Polarita: Pozitívne / negatívne blesk. Vypočítané zo signálu. Veľmi experimentálne, vhodné len pre blesky v blízkosti! Účastníci: Počet staníc, ktoré detekovali tento blesk. Čím viac, tým lepšie. Účasť: Zúčastnila sa stanica Boulder? Ak je celé jednofarebné "nie", potom bol signál získaný, ale nebol použitý pre výpočet. Lokalizačné uhol: Max. uhol zúčastnené stanice okolo pozície blesku (v zátvorke: stanice, ktoré neboli použité na výpočet). Ideálna je hodnota 270 °, ale dobrá lokalizácia je aj z hodnôt výrazne nižších. Kanál: Zaznamenaný kanál na grafe (ak je stanica v režime "Najlepší kanál")